Voorwaarden huur Camper

Algemene huurvoorwaarden voor de verhuur van Campers door Camper4rent.
   

De Camper4rent kampeerauto’s zijn luxe en compleet ingericht en o.a. voorzien van: – cassette toilet – douche met warm en koud stromend water – koelkast met diepvries –3 of 4-pits gaskomfoor – ringverwarming – fietsendrager of garage – rolhorren – rolgordijnen, enz.

In de huurtarieven zijn o.a. inbegrepen:

Verlengsnoer – waterslang – gereedschap setje – bezem-minimaal 1 volle gasfles (er staan twee flessen in) – groene kaart – casco verzekering – volle schoonwatertank, uitgebreide instructie.

Kilometers:

Standaard krijgt u de kilometers per dag vrij zoals in uw offerte is vermeld. Dat is vaak 100 km. per dag. Eventueel hierboven extra gereden kilometers worden verrekend met de borg a € 0,35 per kilometer. Het doel is dat er niet hoeft te worden bijbetaald. En dat wordt altijd gehaald als u niet buiten Italie gaat. U kunt in plaats van 100 km. per dag ook 250 km. vrij per dag krijgen. Dat kost dan €5,- per dag extra.    

Chauffeur(s):

Huurder dient tenminste 26 jaar te zijn en 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B. Dit rijbewijs dienen wij bij het begin van de boeking te ontvangen.

De camper mag alleen bestuurd worden door de in het huurcontract vermelde bestuurder(s). Voor een extra bestuurder wordt, naderhand, een klein bedrag extra van de borg ingehouden.

Huisdieren:

Wij staan huisdieren toe. Hiervoor wordt €50,- in rekening gebracht voor de extra schoonmaak. Dit wordt van de borg ingehouden. Schade veroorzaakt door een huisdier wordt uiteraard ook in rekening gebracht.

Roken:

Roken in de camper is niet toegestaan.

Verzekering:

De camper is Casco of verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 1000,00 per gebeurtenis welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart of equivalent is in de camper aanwezig. Deze zit meestal in het linker deurvak.


Nog even duidelijk op een rijtje.  Het is verboden:

1. Schuurmiddelen of schuursponsjes te gebruiken bij reiniging van ramen in en exterieur

2. De camper over te beladen

3. Te roken in de camper.

4. Zonder vooraf toestemming huisdieren mee te nemen.

5. Fietsen, surfplanken, ski’s en dergelijke in het woongedeelte te vervoeren.

6. Frituurvet te gebruiken. (en dan in de bak te gieten. De boel slibt dicht.)

7. Stickers te plakken op of in de camper (indien noodzakelijk, denk aan Zwitserland vignet, dan graag overleg). Een verplichte sticker mag alleen op het voorruit aangebracht worden.

8. Onder te verhuren.

9. Door een ander te laten besturen als op de overéénkomst aangegeven.

10. Met de camper door ruig terrein of buiten gebaande paden te rijden

11. Harder te rijden dan wettelijk toegestaan en in ieder geval nooit harder als 120 km/uur.

12. Wintersportbestemmingen zijn in de periode van 1 november tot 1 april uitgesloten.
 

Waarborgsom:

Wij verlangen een waarborgsom van € 1000,00. Dit i.v.m. het eigen risico, het niet op tijd terug brengen en eventuele eindschoonmaak. Deze waarborgsom wordt, mits aan alle verhuurvoorwaarden is voldaan binnen 10 werkdagen teruggestort op de rekening van de huurder. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 4 weken voor vertrek, samen met het laatste deel van de huursom.

Brandstof:

Verbruik van brandstof is voor rekening van de huurder. U krijgt de camper met een volle brandstoftank mee en U dient de camper afgetankt te retourneren.  Indien de Camper niet (geheel) afgetankt brengen wij tevens handelingskosten in rekening.

Huurtermijn:

De huurperiode begint na 14.30 uur en eindigt om 09.00 uur. Of anders indien dit in de huurovereenkomst is overeengekomen. Bij overschrijding van de huurperiode van 15 minuten of meer wordt er € 50,-, bij 30 minuten of meer € 125,- en bij 60 minuten of meer € 200,- een extra vergoeding van in rekening gebracht. Elke volgende dag te laat inleveren is wederom een extra vergoeding van € 200,00 plus de daghuur.

Indien door overmacht de gereserveerde camper niet kan worden geleverd of de Camper kan niet worden gebruikt door reparatie of schade, zal de verhuurder zijn uiterste best doen om voor een vervangende camper te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Indien er een alternatief wordt aangeboden, is de huurder verplicht deze te accepteren als zijnde vervanging. Een annuleringsverzekering bevelen wij ten alle tijde aan.

Reparatie en schade:

Ondanks het feit dat onze camper goed onderhouden wordt, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 60,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van het merk van de camper. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te alle tijde eerst contact met verhuurder worden opgenomen en goedkeuring worden gevraagd. Op naam van verhuurder gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald.
Bij iedere aanrijding dient de lokale politie (112 (Politie-Carabinieri), il 113 (Polizia di Stato), il 115 (Brandweer-Vigili del Fuoco) e il 118 (Ziekenhulp-Soccorso sanitario). te worden ingeschakeld en bij iedere beschadiging en schade dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld en ONDERTEKEND te worden. Sta erop dat men ook ondertekend. U  kunt de politie hierbij om hulp vragen. Tevens dient U dient binnen 2 uur de verhuurder telefonisch op de hoogte te stellen. Indien schade of een defect ontstaat, waardoor de camper niet meer te gebruiken is dient dus DIRECT contact met de verhuurder opgenomen te worden. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen, door in beslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

Instructie:

Bij het afhalen van de camper krijgt U een uitgebreide instructies over de werking van de camper en toebehoren.

Welke landen mogen worden bezocht:

Alle landen van Europa m.u.v. vooraf door de verzekering en de verhuurder aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart. Wintersportbestemmingen zijn in de periode van 1 december tot 1 maart uitgesloten.

ACI voertuighulp:

U krijgt een voertuighulp binnen en buitenland. BEL bij Pech: het NUMMER welke u bij de papieren vind of op de Raamsticker. De verhuurder is MOBIEL te bereiken onder nummer +39 3453549749  (probeer het een paar keer als het niet lukt).
In geval van echte nood kan men ook een beroep doen op de ANWB noodhulp (ANWB alarmcentrale tel. 003170-3141414, fax. 003170-3147040 of het steunpunt in het land waar U zich op dat moment bevindt). Contact met de verhuurder is in dit geval ook ALTIJD vereist.

Annulering:

De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van de post bezorging geldt hierbij als annuleringsdatum.

Bij annulering is de huurder verschuldigd:

· tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 25% van de huursom

· tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 60% van de huursom

· binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode 90% van de huursom

· vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode 100% van de huursom

Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper / kampeerauto zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

Niet verplicht, maar wel sterk aan te raden, is het afsluiten van een annuleringsverzekering.

Aflevering:

De camper wordt geleverd door camper4rent met, een volle schoonwatertank, een lege afvalwatertank, leeg cassette toilet en van binnen en buiten volledig schoongemaakt.

Terugbrengen:

Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen schoon te zijn, de afvalwatertank  (dus niet de schoonwatertank, dat water mag blijven zitten), het cassette toilet leeg- en schoongemaakt te zijn en met een volle brandstoftank te worden geretourneerd. Is dit niet het geval dan zal een bedrag van € 150,00 worden ingehouden voor het reinigen van de binnenzijde, € 50,00 worden ingehouden voor het legen van de afvalwatertank en € 150,00 worden ingehouden voor het legen en schoonmaken van het cassette toilet op de terugbetaling van de waarborgsom. Schoonmaken van de buitenzijde geschied door camper4rent. Zoals u op de site ziet, onder ,,prijzen’’ vermeld staat kost dit €50,- en wordt dit op de borg ingehouden. De camper dient te worden gebruikt op een wijze zoals “een goede huisvader betaamt”. Aangezien het controleren van de Camper en de eventuele extra’s als Wifi-modems, Fietsen, Inventaris, het Interieur, veel tijd kost en de huurder vaak naar het Vliegveld gebracht wordt of daar de Camper inlevert, en de Camper door regenbuien vaak erg vies is en niet iedere kras of beschadiging (banden) duidelijk zichtbaar is, is het niet mogelijk deze grondige controle te doen op het moment dat de Camper wordt ingeleverd. Wij volstaan met een snelle visuele controle bij inname. De schades en gebreken die wij op dat moment opmerken worden aan de huurder gemeld. Na inname wordt de Camper van binnen en van buiten gewassen en al de andere gehuurde zaken gecontroleerd en zal er bij eventuele schades een foto met tijdstempel worden gemaakt. Wij geven de huurder altijd het advies om bij het begin van de huur en bij het inleveren van alle zijden een duidelijke foto te maken. Op deze manier zal er geen onduidelijk zijn of de schade tijdens de verantwoordelijkheid ofwel huurperiode van de huurder is ontstaan. Aangezien de huurder zich over het algemeen al weer in Nederland bevindt zal deze communicatie per email geschieden.

Legitimatie:

Bij reservering is voor alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort en of rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn of haar persoonsgegevens worden geverifieerd.

Betaling:

Bij definitieve reservering 20% van de totale huursom. Het restant, inclusief waarborgsom, uiterlijk 6 weken voor vertrek.

Afrekening:

Binnen 10 werkdagen na terugkomst wordt de waarborgsom teruggestort eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Er wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

Met het overmaken van de aanbetaling, verklaart de huurder kennis te  hebben genomen van de voorgaande algemene voorwaarden voor de huur van een Camper bij Camper4rent. En akkoord te gaan met de inhoud ervan